Menu Đóng

Giá phần mềm LizaPos bao nhiêu?

Phần mềm quản lý bán hàng LizaPos là miễn phí, chúng tôi chỉ thu phí khởi tạo ban đầu. Và thu phí hàng năm ở các tùy chọn nâng cao cho việc mở rộng kinh doanh của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng bản miễn phí là đầy đủ tính năng để bạn khởi nghiệp hoặc tự kinh doanh..

Tham khảo tính năng tạihttps://lizapos.com/chuc-nang/

...