Menu Đóng

Có nên dùng phần mềm bán hàng?

Phần mềm bán hàng giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại trong quá trình bán hàng như:

  1. Tính tiền hoá đơn chính xác & nhanh gọn.
  2. Quản lý két tiền thu ngân hiệu quả.
  3. Quản lý số lượng của tất cả sản phẩm.
  4. Xem báo cáo doanh thu, lợi nhuận chỉ một cú click.

Trên thị trường hiện tại có nhiều phần mềm hỗ trợ bạn bán hàng trong đó có LizaPos, mỗi phần mềm có thế mạnh riêng, tuỳ vào nhu cầu của bạn mà chọn một phần mềm thích hợp.

...