Menu Đóng

Tính năng hoàn tiền – trả hàng

Không phải lúc nào khách mua hàng cũng suôn sẻ, một tỉ lệ nhỏ khách sẽ trả lại hàng vì nhiều lý do khác nhau.

Với tính năng trả hàng trong phần mềm bán hàng, bạn có thể dễ dàng thao tác hoàn tiền cho khách.

  • Khách có thể hoàn trả lại 1 số sản phẩm trong đơn hàng.
  • Hoặc khách hoàn trả nguyên đơn.

Phần mềm sẽ ghi lại nhật ký quá trình hoàn trả hàng:

  • Đơn hàng bị hoàn trả, số lượng sản phẩm bị trả.
  • Số tiền đã hoàn lại cho khách.
  • Phí trả hàng (nếu có).
  • Thông kê lại doanh thu cho chính xác.

Trên phần mềm bán hàng LizaPos, bạn có thể thao tác như sau:

Bước 1: Chọn ‘Menu‘ → Click ‘Hoá đơn & biên lai‘ → Click chọn ‘Đơn hàng cần hoàn trả

Danh sách hoá đơn

Bước 2: Tại giao diện xem ‘Chi tiết Đơn hàng’ click ‘Hoàn tiền

Chức năng hoàn tiền

Bước 3: Tại ‘Giao diện Hoàn tiền‘ chọn:

  • Sản phẩm cần trả lại với số lượng.
  • Phí trả hàng (nếu có).
  • Lý do trả lại.

Sau đó nhấn ‘Hoàn tiền‘. Vậy là xong.

Chọn sản phẩm trả lại

Tại giao diện ‘Ca làm việc‘, hệ thống sẽ tự động tính toán lại tiền trong két, ghi lại nhật ký Hoàn tiền để tiện kiểm tra sau này.

Giao diện Ca làm việc
Giao diện ‘Ca làm việc‘: két tiền sẽ tự động cập nhật, và có ghi lại nhật ký hoạt động.

 

Bài viết khác

...