Menu Đóng

Thông báo qua email khi hàng ‘sắp hết’

Trong quá trình bán hàng, ứng dụng sẽ tự động gửi email cho bạn khi một sản phẩm nào đó trong kho ‘còn ít‘ để kịp thời ‘bổ sung số lượng‘ vào kho.

– Vào ‘Chi tiết sản phẩm‘, tại ‘Kho hàng‘, bạn click chọn ‘Quản lý kho

– Tại mục ‘Ngưỡng sắp hết hàng‘, nhập số lượng vào.

– Sau đó, nhấn ‘Cập nhật

Khi số lượng sản phẩm sắp hết hàng, ứng dụng sẽ gửi thông báo cho email nào?

Bạn muốn ứng dụng sẽ gửi thông báo cho email nào hãy vào phần ‘Cài đặt cửa hàng’ để cấu hình. Cách làm như sau:

  1. Tại Menu, click chọn ‘Cài đặt cửa hàng
  2. Click chọn tab ‘Sản phẩm‘, tại đây có mục ‘Người nhận thông báo‘, bạn nhập email của mình (hình).
  3. Nhấn ‘Lưu thay đổi‘ để lưu lại Cài đặt.

Bài viết khác

...