Menu Đóng

Tạo sản phẩm mới bằng copy sản phẩm khác

Tạo 1 sản phẩm mới bằng cách copy một sản phẩm đã có trước đó là một cách làm tiết kiệm thời gian. Cách làm như sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm cần Copy

Tại Menu → click vào “Tất cả sản phẩm“, tại danh sách sản phẩm, click chọn sản phẩm cần copy để vào giao diện chi tiết sản phẩm.

Bước 2: Copy và tạo sản phẩm mới

Bạn click vào “Copy một bản nháp“, ứng dụng sẽ tạo sản phẩm mới với nội dung từ sản phẩm đã chọn, và hãy sửa lại nội dung sản phẩm mới cho phù hợp.

Bài viết khác

...