Menu Đóng

Tạo sản phẩm có thuộc tính

Cửa hàng bạn chắc chắn sẽ có một số sản phẩm có nhiều thuộc tính, chẳng hạn:

  • Áo có nhiều màu: đen, trắng, xanh.
  • Giày có nhiều size: 35, 36, 37.
  • Nước lọc bán theo: chai, lốc 6 chai hoặc thùng.
  • Mì tôm bán theo: gói hoặc thùng.

Những sản phẩm như trên gọi là sản phẩm nhiều thuộc tính hay sản phẩm biến thể.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo sản phấm:

Bước 1: Click vào menu ‘Sản phẩm’ → ‘Thêm mới’

Bước 2: Ghi tên sản phẩm và chọn ‘Sản phẩm có biến thể‘, sau đó thêm thuộc tính của sản phẩm

Giá trị thuộc tính cách nhau bởi dấu |

Bước 3: Tạo biến thể cho sản phẩm.

Bước 4: Thêm giá, ảnh sản phẩm và danh mục cho sản phẩm.

Bước 5: Nhấn Lưu.

Bài viết khác

...