Menu Đóng

Quy định sử dụng

LizaPos ứng dụng quản lý bán hàng điện toán đám mây, hỗ trợ khách hàng kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại LizaPos phải tuân thủ quy định này.

Sau khi khởi tạo xong cửa hàng, chúng tôi tiến hành bàn giao thông tin quản trị cho Khách hàng, Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin của Khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho bất kỳ ai bị thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của LizaPos.

Người dùng tự bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Nếu phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình, lập tức thông báo cho chúng tôi để có biện pháp bảo vệ kịp thời.

Các cửa hàng đang sử dụng LizaPos phải tuân thủ các quy định dưới đây, chúng tôi có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại chi phí trong các trường hợp sau:

– Cửa hàng có nội dung hoặc sản phẩm/dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam.

– Khách hàng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

– Khách hàng sử dụng cửa hàng để phá hoại một cửa hàng khác.

– Khách hàng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

– Khách hàng sử dụng tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào hệ thống hoặc gây ảnh hưởng đến Khách hàng khác của LizaPos.

– Khách hàng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Sau khi quy định thay đổi, nếu Khách hàng sử dụng dịch vụ tại LizaPos, chúng tôi coi Khách hàng đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

...