Menu Đóng

Driver cho máy in bill Xprinter

• Khổ giấy 58 mm, các models: XP-58IIH, XP-58IIL, XP-C58H


• Khổ giấy 80 mm, các models: XP-A160H, XP-T80A, A300M/XP-V320N, XP-V330N, XP-S300H / S200H

Driver cho Window: https://drive.google.com/file/d/1W..

...