Menu Đóng

Driver cho máy in bill Xprinter

• Khổ giấy 58 mm, các models: XP-C58A/XP-581IQ/XP-C58H/XP-581IIK/XP-T58K/XP-58IL/XP-T58L/XP-T58H/XP-C58K/XP-58IIK

Driver download tại đây: drive.google.com/1r7-k_nP..


• Khổ giấy 80 mm, các models: XP-A260M , A300M/XP-V320N , XP-V330N, XP-S300N / S200N, XP-S300H / S200H

Driver cho Window: https://drive.google.com/file/d/1W..

...