Menu Đóng

Điều khoản chương trình Cộng tác viên

Công ty TNHH Gootech Việt Nam (sau đây xin gọi là “Chúng tôi“, “Gootech“) là đơn vị quản lý Phần mềm quản lý bán hàng LizaPos (sau đây xin gọi là “LizaPos“).

Gootech xin gửi đến quý cộng tác viên (“Bạn“, “Đối tác” có nghĩa là các cá nhân hợp pháp tham gia với chúng tôi để quảng bá LizaPos) những điều khoản thỏa thuận của chương trình Cộng tác viên. Đối tác hợp tác cùng Chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản Cộng tác viên trong văn bản này.

Điều khoản cộng tác viên

QUẢNG BÁ DỊCH VỤ

Gootech cho phép các cộng tác viên sử dụng mọi kênh để quảng bá thương hiệu, hình ảnh và dịch vụ của chúng tôi nhằm tiếp cận người dùng có hiệu quả. Tuy nhiên, Chúng tôi không cho phép cộng tác viên sử dụng từ khóa “LizaPos” (hoặc tương tự với các kiểu viết chữ cái khác) cho mục đích sử dụng dịch vụ quảng cáo trả tiền (Facebook Ads, Google Ads,..) vì đây là thương hiệu riêng đã được Chúng tôi bảo hộ và toàn quyền sử dụng cho mục đích nội bộ công ty.

HOA HỒNG CHẬM TRẢ

Cộng tác viên chỉ có thể rút tiền từ hoa hồng đã được duyệt vào trạng thái “Hoa hồng hiện tại”. Khi đối tác giới thiệu thành công một khách hàng, Hoa hồng sẽ được gọi là “Hoa hồng chậm trả” và thời gian bảo lưu là 45 ngày, sau 45 ngày nếu khách hàng vẫn còn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì Hoa hồng chậm trả sẽ có thể rút ra, hoặc Hoa hồng sẽ được hủy nếu khách hàng hủy sử dụng dịch vụ.

RÚT TIỀN HOA HỒNG

Ngay khi số dư có thể rút ra trong tài khoản cộng tác viên đạt ngưỡng 1.000.000 đồng trở lên, đối tác có thể rút ra. Chúng tôi sẽ thanh toán cho đối tác thông qua phương thức chuyển khoản và thời gian thanh toán sẽ mất từ 1-3 ngày làm việc.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mọi đối tác khi rút tiền từ LizaPos đều phải có trách nhiệm đóng Thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định của pháp luật khi thu nhập mỗi tháng bằng hoặc lớn hơn 2.000.000 đồng, và Gootech sẽ tiến hành khấu trừ trực tiếp vào số tiền rút ra để đóng hộ cho đối tác. Trường hợp đối tác rút số tiền dưới 2.000.000 thì chúng tôi sẽ tiến hành trừ vào lần rút tiền kế tiếp trong tháng dựa trên tổng số tiền mà quý đối tác đã rút ra.

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Ở lần rút tiền đầu tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu đối tác cung cấp bản photo CMND và ký hợp đồng cộng tác viên theo mẫu của Gootech để làm hợp đồng cộng tác viên theo quy định. Mỗi đối tác chỉ cần khai báo thông tin này một lần.

...