Menu Đóng

Đăng nhập vào LizaPos và thiết lập cửa hàng

Bước 1: Đăng nhập vào LizaPos

Truy cập vào https://z.lizapos.com, sau đó, bạn điền email & mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng.

Giao diện quản trị cửa hàng sau khi đăng nhập.

Bước 2: Cài đặt cửa hàng

Ở phần menu, Bạn chọn ‘Cài đặt cửa hàng‘ để cài đặt nhé!

Bạn quên mật khẩu đăng nhập vào LizaPos?

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập vào LizaPos, cách lấy lại rất đơn giản.

Tại giao diện ‘Đăng nhập‘, chọn ‘Bạn quên mật khẩu?‘, sau đó, điền mail của bạn vào, hệ thống sẽ gửi 1 link kích hoạt mật khẩu mới cho bạn (Xem hình dưới).

Bài viết khác

...