Menu Đóng

Gói khởi nghiệp

0

Cùng bạn khởi nghiệp với Gói Khởi nghiệp. LizaPos hỗ trợ bạn quản lý cửa hàng hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiều thời gian với những công việc lặp đi lặp lại, bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ & làm những việc quan trọng hơn cho tương lai.

Mã: LizaPos-STARTUP Danh mục:
Phí khởi tạo

900,000đ

Số lượng tài khoản

1 tài khoản

Thiết bị hỗ trợ

Không cần cài đặt, bạn có thể đăng nhập & bán hàng trên các thiết bị khác nhau: điện thoại, máy tính bảng, laptop,.. trên trình duyệt web (Chrome, Coccoc, FireFox).

Tính năng phần mềm

Đầy đủ tính năng như phiên bản trả phí LizaPos.

Thời hạn

Miễn phí vĩnh viễn

...