Menu Đóng

Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với khách hàng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin khi bạn sử dụng dịch vụ của LizaPos. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung đây. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung chính sách và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

1. Thông tin cơ bản:

Chúng tôi có thu thập các thông tin sau về bạn: Tên bạn, Tên công ty, số điện thoại, email.

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. LizaPos thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống.

Mục tiêu của LizaPos là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

– Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn.

– Gửi email thông báo, hỗ trợ khách hàng.

– Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

– Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này.

– Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

– Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

2. Dữ liệu cửa hàng:

Thông tin cửa hàng trong quá trình hoạt động sẽ được lưu trữ trên máy chủ LizaPos gồm: hình ảnh, sản phẩm/dịch vụ, đơn hàng, mã giảm giá, các loại thuế, thông tin nhân viên và các nội dung khác.

Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu của khách hàng bằng biện pháp nghiệp vụ chuyên môn nhằm bảo đảm toàn vẹn dữ liệu của khách hàng, tránh mất dữ liệu cũng như tránh một ai đó có ý định xâm phạm.

Đây là dữ liệu riêng tư của khách hàng, chúng tôi cam kết không cung cấp dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ.

Bạn có thể truy cập để xoá, sửa nội dung trên cửa hàng của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Hoặc yêu cầu chúng tôi xoá Cửa hàng khỏi hệ thống LizaPos.

3. Chính sách Cookie:

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của LizaPos. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại LizaPos.

...