Menu Đóng

BẢNG GIÁ

Báo giá phần mềm quản lý bán hàng. Bắt đầu cùng bạn với ‘Gói Khởi nghiệp’.

PHÁT TRIỂN

120.000đ /tháng
  • Phí khởi tạo: 600.000đ 1.5tr
  • 1 cửa hàng.
  • 5 người dùng (1 chủ + 4 thu ngân).
  • Đăng nhập cùng lúc nhiều thiết bị.
  • Thêm 1 thu ngân 50 ngàn/tháng.

TRỌN GÓI

7.2triệu 6.5triệu
  • Thanh toán 1 lần, dùng mãi mãi.
  • 1 cửa hàng.
  • 5 người dùng (1 chủ + 4 thu ngân).
  • Đăng nhập cùng lúc nhiều thiết bị.
  • Tài liệu hướng dẫn

DỊCH VỤ NÂNG CAO (tuỳ chọn):

(*) Tài khoản người dùng có thể đăng nhập cùng lúc tại 3 thiết bị khác nhau gồm: điện thoại, laptop, tablet.

TẠO CỬA HÀNG

Quản lý SHOP dùng #LizaPos

Tự động hoá giúp bạn tiết kiệm 1h mỗi ngày.


...